Code of Conduct

Code of Conduct

Welkom bij onze WorkplaceDudes Meetups of Summit!

We zetten ons in voor een gastvrije en inclusieve omgeving voor alle deelnemers. Lees en volg onze gedragscode om een positieve ervaring voor iedereen te garanderen.

1. Inclusie en respect:

Wees inclusief:
Omarm diversiteit en inclusiviteit. Respecteer alle individuen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, etniciteit, leeftijd, religie, handicap, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk.

Wees vriendelijk:
Behandel anderen met vriendelijkheid, empathie en respect. Intimidatie, discriminatie of elke vorm van respectloos gedrag wordt niet getolereerd.

Luister actief:
Luister aandachtig naar anderen en ga constructieve en respectvolle discussies aan. Sta open voor verschillende perspectieven.

Gebruik gepaste taal:
Vermijd beledigende taal, laster of enige vorm van communicatie die kwetsend kan zijn voor anderen.

2. Aanwezigheid en consideratie:

RSVP Verantwoordelijk:
Wanneer je een RSVP indient voor een evenement, is het belangrijk dat je van plan bent aanwezig te zijn. Onze gastheren en -vrouwen zijn afhankelijk van de juiste aantallen deelnemers voor het bereiden van eten en drinken.

Vroegtijdig afzeggen:
Als je een evenement niet meer kunt bijwonen, werk dan je RSVP zo snel mogelijk bij zodat anderen op de wachtlijst ook kunnen deelnemen. Je kunt dit tot 7 dagen voor aanvang van het evenement doen, elke annulering binnen 7 dagen telt als een no-show.

No Shows:
Overmatige "no-shows" verstoren het evenement en veroorzaken ongemak voor onze gastheren. Om verantwoordelijke deelname te stimuleren:
Na 2 no-shows kom je op de wachtlijst voor toekomstige evenementen.
Na 3 keer niet komen opdagen mag je niet meer RSVP'en voor onze evenementen.

3. Problemen melden:

Als je getuige bent van of gedrag ervaart dat in strijd is met deze gedragscode, meld dit dan onmiddellijk aan de organisatoren van het evenement. We nemen alle zorgen serieus en zullen gepaste actie ondernemen om ze aan te pakken.

4. Consequenties:

Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot consequenties, waaronder waarschuwingen, tijdelijke schorsing of permanente uitsluiting van onze evenementen, zoals bepaald door de organisatoren van het evenement.

Door onze WorkplaceDudes Meetups of Summit bij te wonen, ga je ermee akkoord je aan deze gedragscode te houden.

Bedankt voor je hulp bij het creëren van een positieve en respectvolle community.
Laten we samen van onze evenementen genieten!